Het laboratorium

Voordat we tot behandeling over kunnen gaan, zal eerst een diagnose gesteld moeten worden. In het lab voeren we daarvoor diverse onderzoeken uit.

Urineonderzoek

Als een dier blaasklachten heeft is het altijd van belang om ook naar de urine te kijken. Door de urine te onderzoeken kun je mogelijke oorzaken van de blaasklachten op het spoor komen. Zo kun je met een stick de zuurtegraad van de urine, tekenen van ontsteking, bloed of “suiker” in de urine aantonen.

Door de urine onder de microscoop te bekijken kun je eventuele kristallen aantonen. Ook is het zo mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten kristallen en kunnen we de therapie daarop aanpassen.
Kristallen in de urine zijn een teken van blaasgruis

Allergieonderzoek

Huidaandoeningen kunnen veroorzaakt worden door allergische reacties. Om te controleren of een allergische reactie een rol speelt bij een huidprobleem bij uw hond, kunnen we een snelle bloedtest laten uitvoeren. Deze geeft aan of er sprake is van een allergische reactie. Als deze positief is kunnen we een 2e test doen, dat aan kan tonen waarvoor het dier allergisch is. Zodra dat bekend is kan met een aangepaste therapie worden gestart.
Lees meer over allergieën

Bloedonderzoek

Bepaling glucose, het en osmotische resistentie. doen we zelf door middel van de zogenaamde snaptest kunnen we snel tekenziektes als lyme en anaplasmose opsporen. Maar ook andere parasitaire en virale ziektes kunnen we snel opsporen.
Uitgebreid onderzoek laten we door een gerenommeerd laboratorium doen waar we binnen 2 á 3 dagen de meeste uitslagen binnen hebben.

Huidonderzoek

Wij zien op de praktijk regelmatig patiënten met huidproblemen. Deze problemen kunnen onder andere veroorzaakt worden door parasieten. Deze zijn vaak te klein om met het blote oog waargenomen te worden. Als we vermoeden dat een dergelijke parasiet de huidproblemen veroorzaakt kunnen we een afkrabsel maken van de huid. Onder de microscoop kunnen we dan de veroorzaker van het probleem aantonen. Naast het afkrabsel kunnen we bij huidproblemen ook een schimmelkweek inzetten en kunnen we testen op het voorkomen van allergieën.

Bacteriologisch

Ook resistente bacteriën komen binnen de diergeneeskunde veelvuldig voor. Bij een ernstige infectie maken we een kweek van de ziektemakende bacterie en bepalen we de gevoeligheid voor de medicijnen zodat we snel het beste antibiotica kunnen geven.

Ontlastingsonderzoek

Darmproblemen kunnen velerlei oorzaken hebben. Om de oorzaak van een darmprobleem te achterhalen kunnen we de ontlasting van een dier onderzoeken. Na een speciale bewerking wordt de ontlasting onder de microscoop bekeken. We kunnen op deze manier wormeieren, coccidiën en flagelaten zien.

Scroll Up