Jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinaties voor honden

Gezondheidscontrole hond

Elk jaar ontvangt u van ons een herinnering voor de hervaccinatie van uw huisdier. Naast de vaccinatie wordt ook een algemeen onderzoek gedaan naar de gezondheid van uw hond. Ook voor uw huisdier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Bij deze gezondheidscontrole wordt o.a. gelet op: Algehele gezondheidstoestand:

  • Algehele gezondheidstoestand oa: gebit , oren en hart
  • Gewicht met voedingsadviezen
  • Parasieten: wormen, vlooien en teken
  • Vaccinaties: Tegen een aantal ernstige ziektes, waar u hond erg ziek van kan worden is het verstandig om een enting te geven. Bij de jaarlijkse controle word met u besproken welke entingen voor uw dier nodig zijn.
  • Bij Senioren wordt nog een gratis urineonderzoek aangeboden om te kijken naar lever/nier functie en suikerziekte
Bel voor afspraak

Vaccinaties

Er wordt al sinds eind 1700 gebruik gemaakt van vaccinatie (enten). Dr Edward Jenner ontdekte een vaccin tegen koepokken. Het vaccin leverde immuniteit op tegen de pokken bij de mens. De werking van de vaccins is echt uitgevonden door Louis Pasteur. Hij maakte eind 1800 een vaccin tegen hondsdolheid.
De vaccinaties zijn erg belangrijk bij het voorkomen van bepaalde ziektes. Deze ziektes zijn meestal virussen. Tegen een virus kun je niets of nauwelijks iets beginnen met antibiotica. Tegen een bacteriële infectie vaak wel.
Vaccinatie werkt als volgt: we brengen een dood, verzwakt of levend virus in het dier. Het lichaam bouwt antistoffen op tegen die bepaalde ziekte. Als het dier in aanraking komt met het echte virus, herkent het lichaam dat en maakt snel antistoffen aan, of er is nog voldoende aanwezig om het virus direct te doden. Er zijn ook ziektes die veroorzaakt worden door meerdere soorten ziektenverwekkers, het kan ook een combinatie zijn van een virus en een bacterie, bv kennelhoest.

U hoeft gelukkig zelf niet te onthouden wanneer uw hond moet worden gevaccineerd: elk jaar ontvangt u van ons een herinnering voor de hervaccinatie van uw huisdier. Naast de vaccinatie wordt ook een algemeen onderzoek gedaan naar de gezondheid van uw hond. Een jaarlijkse gezondheids-check dus waarbij ook ruim tijd is om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden.

Zijn er ook gevaren voor de mens als een hond niet geënt wordt?
Ja zeker! De ziekte van Weil is ook voor de mens een heel gevaarlijke ziekte. Wanneer een hond deze ziekte oploopt vormt deze hond ook een bron van besmetting voor de mens!
In landen waar rabiës voorkomt is het ook voor de bescherming van de mens van belang dat honden geënt worden tegen de hondsdolheid. Dit is in Nederland echter niet het geval.

Tegen de volgende ziektes wordt gevaccineerd:

Ziekte van Weil

Een andere naam voor de ziekte van Weil is leptospirose. Leptospiren zijn beweeglijke bacteriën. Ze zwemmen als het ware het lichaam van de hond binnen, via wondjes, slijmvliezen, maar ook door de huid. Één van de soorten leptospiren zorgt voor de ziekte van Weil. Via de urine verlaten ze het lichaam van een zieke hond. Ook ratten en mensen kunnen ziek worden en de leptospiren met de urine uit plassen. Water waar urine van ratten in zit, bijvoorbeeld grachtenwater of slootwater, is de belangrijkste bron van infectie. De nieren en de lever worden ernstig aangetast en de honden kunnen heel erg ziek worden.
Jaarlijks vaccineren is noodzakelijk. Niet alleen om de hond te beschermen, maar ook om de mensen in de buurt van de hond te beschermen, aangezien mensen ook (zeer) ziek kunnen worden. Ook als honden niet zwemmen, is het toch belangrijk om de hond in te laten enten, omdat de inenting ook helpt tegen andere soorten leptospiren dan degene die de ziekte van Weil veroorzaken.

Tot voor kort waren vooral 2 leptospirosesoorten (Canicola en Icterohaemorrhagiae) verantwoordelijk voor de besmetting van honden in Europa, maar er worden steeds vaker ook andere varianten in Nederland aangetroffen (Australis en Grippotyphosa). Daarom is er, sinds een paar jaar, een nieuw vaccin beschikbaar om uw hond ook tegen deze varianten van de ziekte bescherming te bieden.

Hondenziekte

Hondenziekte (ziekte van Carré) wordt veroorzaakt door het hondenziektevirus en komt het meest voor bij jonge en verzwakte dieren. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van de oogleden en neusslijmvliezen, hoesten, diarree, soms door aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de hoornlaag op de neus en voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Veel gaan ondanks een goede behandeling dood (zeker pups). Veel honden worden op maat gevaccineerd, waardoor het aantal gevallen van hondenziekte in Nederland sterk is afgenomen. Toch zijn er de laatste jaren in een aantal Europese landen uitbraken van hondenziekte gemeld. Hondenziekte wordt vooral via contact overgebracht (neusvocht, oogvocht, urine).

Besmettelijke leverziekte (Hepatitis)

Besmettelijke leverziekte wordt veroorzaakt door een virus, dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd even duidelijk. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden de dieren ernstig ziek en kunnen zelfs sterven.

Parvo

Parvo, een ziekte die bij de jonge hond heftig braken en bloederige diarree en ook bij de oudere hond ernstige ziekteverschijnselen veroorzaakt, is een zeer besmettelijke ziekte. Het tast ook het afweersysteem aan, waardoor andere ziekteverwekkers gemakkelijk ziekte kunnen veroorzaken. Het parvo-virus blijft lang actief in uitwerpselen en kan zo lang voor besmetting zorgen. Er zijn ook honden die het virus in hun lichaam hebben zonder ziek te worden; ze kunnen dan andere honden wel besmetten.

Kennelhoest

Kennelhoest bij de hond is een besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen (neus, keel, luchtpijp). De naam kennelhoest suggereert dat het alleen maar in kennels voorkomt, maar dat is niet juist. Elke hond die met andere honden in aanraking komt kan kennelhoest krijgen.
Kennelhoest kan worden veroorzaakt door het Para-influenza-virus, adenovirussen maar ook door een bacterie, Bordetella Bronchisepta.
Bordotella verspreid zich door niezen en hoesten en door direct neus- en bekcontact. Plekken met een verhoogde infectiedruk zijn plaatsen waar veel honden samenkomen zoals hondenuitlaatveldjes, shows, kennels en pensions. Heeft uw hond een verlaagde weerstand door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom dan is de kans dat een besmetting tot een infectie leidt ook veel groter.

Kenmerkend voor kennelhoest is een hele harde droge hoest. “Het lijkt wel alsof er iets vast in de keel zit.” In de acute fase zien we vaak hele hoge koorts, zeker bij niet gevaccineerde dieren. Daarnaast kunnem de patienten kokhalzen sloom zijn en slecht eten.
De dierenarts stelt de diagnose kennelhoest aan de hand van het verhaal en het lichamelijk onderzoek. Voorts kijkt de dierenarts naar mogelijke andere oorzaken van hoesten zoals hartproblemen.

De behandeling van kennelhoest bestaat meestal uit een antibiotica-kuur, een hoest drank en rust.
Wanneer de keel en luchtpijp geïrriteerd zijn, leidt dit tot hoesten. Het hoesten leidt vervolgens weer tot irritatie van de luchtpijp, wat er weer voor zorgt dat het hoesten niet stopt. Doorbreken van deze vicieuze cirkel is heel belangrijk.Door opwinding bij spelen en lange wandelingen gaat de hond hijgen, het slijmvlies van de luchtpijp en de keel wordt daardoor droger en daardoor kriebelt de keel meer. Daardoor gaat de hond weer hoesten en blijft de luchtpijp geïrriteerd. Rust is dus erg belangrijk.
Zeker bij trekkende honden is het heel belangrijk dat u de hond uitlaat met een borsttuig. Daarmee voorkomt u namelijk dat er bij trekken teveel druk op de luchtpijp komt waardoor de hond blijft hoesten en geen rust krijgt.

Para-Influenza (griep)

Para-Influenza is een besmettelijke respiratoire aandoeningen bij honden veroorzaakt door een specifieke type A influenza virus.” Dit is een ziekte van de honden, niet van de mens.
Veel honden die blootgesteld zijn aan het virus zullen geen klinische symptomen laten zien. Wanneer de hond wel ziek wordt van het canine influenza virus, (honden griep),zijn de symptomen meestal erg mild en vergelijkbaar met een flinke verkoudheid (loopneus en evt een lichte verhoging), wel wordt bij de hond het slijmvlies van de luchtpijp vaak aangetast en geirriteerd. Dit kan de hond laten hoesten en de hond gevoeliger maken voor bordotella de verwekker van kennelhoest. Het meest voorkomende symptoom is dan een blaffende hoest die aanhoudt 10-21 dagen aanhouden kan. Een veel kleiner percentage van de honden ontwikkelt een meer ernstigere vorm van de ziekte met verschijnselen van longontsteking en hoge koorts. Deze honden hebben meer medische zorg nodig. Bij tijdige medische hulp is het sterftecijfer zeer laag.

Para-Influenza is een van de veroorzakers van ‘kennelhoest’.

Hondsdolheid (Rabiës)

Rabiës is de Latijnse naam voor hondsdolheid. Het rabiësvirus wordt vooral via speeksel (bijten) overgebracht, waarna het via zenuwen naar de hersenen gaat. In de hersenen zorgt het voor een gedragsverandering: het dier wordt agressief en wilt alles wat beweegt bijten. De ziekte is zeer gevaarlijk: mens en dier gaan vrijwel zonder uitzondering dood binnen 1 week nadat de verschijnselen zich openbaren. Ook katten zijn gevoelig voor rabiësvirus. Een kat met rabiës zal meestal wegkruipen en slechts bij uitzondering andere dieren of mensen bijten. Toch bestaat de kans dat katten besmet worden en gezien het dodelijke verloop van de ziekte is het noodzaak dat katten worden geënt als er gevaar bestaat voor besmetting met rabiës.

Enting
Tegen rabiës wordt geënt met entstoffen op basis van dood rabiësvirus. Na een eenmalige enting vanaf de leeftijd van 12 weken ontstaat een weerstand die 3 jaar aanhoudt. Omdat de eisen voor de verschillende landen sterk kunnen verschillen is het verstandig ruim tevoren contact op te nemen met de ons over de invoereisen van het land waar je heen gaat.

Scroll Up