Blaasproblemen en plaskater

Bij katten komen regelmatig aandoeningen aan de blaas en de urinewegen voor.

Een belangrijke oorzaak van deze problemen is de vorming van blaasstenen en gruis (dit zijn in feite hele kleine blaassteentjes). Het ontstaan van blaasstenen begint met de vorming van kristallen in de urine. Het gaat hier om bepaalde magnesium-en fosfaatzouten. Deze kristallen klonteren samen zodat er een zandachtig gruis ontstaat. Dit zandachtige gruis schuurt langs het slijmvlies van de blaaswand, hetgeen een blaasontsteking tot gevolg kan hebben. Het kan ook een prop vormen die de urinebuis kan verstoppen. Deze urinewegverstopping treedt eigenlijk alleen op bij de kater; de plasbuis van de poes is ruimer en kan zich gemakkelijk verwijden. Soms kunnen de kristallen ook echte blaasstenen gaan vormen.

Waarom bij de ene kat deze zouten wel uitkristalliseren en bij de andere kat niet, is onbekend. Wel zijn er speciale voeders op de markt waar deze zouten (bijna) niet inzitten, en die toch een volwaardige voeding vormen.

Urineonderzoek en plaskater

Het is verstandig de urine van uw kater te laten controleren op gruis. Bij dit urineonderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid op kristallen/blaasgruis. Als er kristallen (struviet) gevonden worden in de urine van uw kat is het raadzaam het dier op speciaal voer te zetten. Hier zitten componenten in, die het gruis dat nog in de blaas aanwezig is zullen oplossen. Na 6 weken wordt de urine gecontroleerd op de aanwezigheid van gruis. Als deze verschoond is van gruis zal de kat levenslang op een dieet moeten dat nieuwe vorming van gruis voorkomt. Hiervoor zijn verschillende merken voor handen bv. van Hill’s of Royal Canin (alle uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenarts,) NB: uitsluitend dieetvoer verstrekken en niets anders erbij geven. Bij vroege behandeling kunnen in de toekomst vervelende complicaties vermeden worden.

Een apart probleem vormen de zogenaamde “plaskaters”. Dit zijn vaak gecastreerde katers maar ook “gewone” katers die gruis in de urine vormen. Bij deze dieren is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Als zo’n kater gruis vormt in zijn urine kan zijn plasbuis verstopt raken. Het gevolg is dat de kater zijn urine niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Dit is een levensbedreigende situatie en kan, zonder behandeling, binnen 36 uur dodelijk zijn.

Scroll Up