Blaasgruis

Bij uw hond kristalliseren sommige zouten in de urine uit. Het gaat hier om onder andere bepaalde magnesium-en fosfaatzouten. Deze kristallen klonteren samen zodat er een zandachtig gruis ontstaat. Dit zandachtige gruis schuurt langs het slijmvlies van de blaaswand, hetgeen een blaasontsteking tot gevolg kan hebben. Het kan ook een prop vormen die de urinebuis kan verstoppen. Deze urinewegverstopping treedt eigenlijk alleen op bij de reu; de plasbuis van de teef is ruimer en kan zich gemakkelijk verwijden.

Waarom bij de ene hond deze zouten wel uitkristalliseren en bij de andere hond niet, is onbekend. Wel zijn er speciale voeders op de markt waar deze zouten (bijna) niet inzitten, en zo voorkomen dat het gruis ontstaat. Ook zitten er stoffen in die invloed hebben op de zuurgraad van de urine waardoor de kristallen oplossen

Als er kristallen (struviet) gevonden worden in de urine van uw hond is het raadzaam het dier op speciaal voer te zetten. Hier zitten componenten in, die het gruis dat nog in de blaas aanwezig is zullen oplossen. Na 6 weken wordt de urine gecontroleerd op de aanwezigheid van gruis. Als deze verschoond is van gruis zal de hond levenslang op een dieet moeten dat nieuwe vorming van gruis voorkomt. Hiervoor zijn verschillende merken voor handen bv. Royal Canin of Hill’s (alle uitsluitend verkrijgbaar bij de dierenarts)  Uiteraard is het dan van groot belang dat u alleen het dieetvoer geeft en geen andere tussendoortjes erbij.

Staat uw dier op speciaal dieetvoer voor blaasproblemen? Laat dan gratis de urine van uw hond controleren.

Scroll Up